Universele Handleeskunde

Artikelen over Handleeskunde

Handleeskundigen

Opleiding/Cursus Handleeskunde

Minicursus Handleeskunde

Handlijnen

Boeken over Handleeskunde

 • Omdat de mens evolueert en dus ook de hand en de lijnen evolueren, is handleeskunde een 'levende' wetenschap. Het is dan ook jammer dat vele (beginnende) handleeskundigen verouderde boeken over handleeskunde als leermiddelen gebruiken met veelal verouderde en soms dubieuze informatie. Hoewel sommige van deze boeken helaas nog steeds herdrukt worden zijn ze vaak onbruikbaar; zeker waar het de interpretatie van de lijnen betreft!

 • Enid Hoffmann
 • Handlijnkundegids

Onzin of Bakerpraatjes

Achterhaalde zaken

 • Job 37.7: In de bijbel staat: God verzegelde de handen van de mensen opdat ze alleen Gods werk zouden kennen. In de Hebreeuws bijbel staat: God plaatste tekenen en kenmerken in de handen van mensen opdat allen Zijn werken zouden kennen.

 • Handlezers gevaarlijk
 • Imago handlezen
 • Onzin over handlezen

Wat is handleeskunde

 • De hedendaagse Handleeskunde is een empirische wetenschap waarvan de conclusies op ervaring en feiten zijn gebaseerd. Het analyseren van de hand gebeurt volgens een systeem met duidelijk vastomlijnde regels gecombineerd met psychologisch inzicht, mensenkennis en invoelingsvermogen. Het is de kunde om de hand nauwkeurig te analyseren en de gegevens ervan op de juiste wijze te combineren en te deduceren alvorens tot een uitspraak te komen.

Spreekwoorden en gezegdes

Dromen over de hand

Vingerafdruk/dermatoglyfie

Vingers

Antieke afdruk*

 • Op deze prent worden denkbeeldige verwantschappen tussen zodiakale tekens en delen van de hand getoond

De Handruk*

 • Het geven van een hand is een gewoonte die uit de middeleeuwen stamt. In die tijd staken ridders hun hand uit naar andere ridders om te laten zien dat zijn geen zwaard verborgen hielden. Een handdruk was een manier om te tonen dat zij goede bedoelingen hadden. Dat gebruik heeft standgehouden en ook nu nog geven we elkaar de hand bij het ontmoeten, bij het afscheid nemen of voor het bezegelen van een overeenkomst.

 • De handdruk
 • Handdruk is vingerafdruk
 • Handen geven
 • Hoe is jouw handdruk?
 • Lichaamstaal

Handkus

Taal der handen

Handschrift

Spiegeltjesreeks Handlezen

Filosofie van de hand

Start Cursus Handlezen

 • In januar 2019 bestaat de School der Universele Handleeskunde alweer 29 jaar.Op de maandagavond start er weer een gedegen nieuwe praktische opleiding handanalyse, handleeskunde, handlezen o.l.v. Magda van Dijk.

 • School der Universele Handlees

Universele Handleeskunde

 • De School der Universele Handleeskunde is een 'school of thoughts' die een filosofie en een overeenkomstige methodiek uitdraagt. De leerstof is een moderne centralisatie van zowel de oosterse als de westerse visies over handleeskunde. Universele Handleeskunde is voortgekomen uit de wetenschappelijke handleeskunde en is op haar beurt een empirische wetenschap. Op de School der Universele Handleeskunde wordt de wijsheid van de Oude Tijd met de kennis van de Nieuwe Tijd tot een Universeel geheel geintegreerd.

 • Universele Handleeskunde

Palmistry Facebook

Satire over handen

Online tijdschriften en winkel

Handanalysis websites

Handwijzer

  Spirituele jouwpagina´s

  Blogs about Palmistry

  2e handsboeken Handleeskunde

  Gedichten/versjes over handen

  Symbolen der handen

  You Tube

  Spirituele linken

  Gezonde handen

  Helende handen

  Reiki handen

  Hemelsehanden

  Masserende handen

  Reflexzones in de hand

  Hand en Medisch

  Palmtherapie*

  Linkshandig*

  Handmeditatie

  Handleeskundepagina

  Nieuwsbrief

  Handlezen & Onderzoek


  [ Paranormaal.TV ]